Partiprogrammet bygger på tre samhällsutmaningar.
 
– Vi ser en demokratiutmaning, med färre och färre som känner sig engagerade i politik. Bara 3 procent känner att de har högt förtroende för politiker. Man saknar framtidstro och en vetskap om vart vi är på väg. Där såg vi att vi behövde göra något annorlunda. Vi behöver göra politik enklare och roligare att engagera sig i. Vi har också en utmaning inom välmående och klimat, säger Initiativets partiledare Michael Wernstedt.

Initiativet har också sex värderingar
öppenhet
medkänsla
mod
optimism
medskapande
handlingskraft
Med utmaningarna och värderingarna givna är det tänkt att medlemmarna själv ska skapa partiprogrammet.
– Så vi har workshops på olika teman runt om i Sverige där vi tar fram partiprogrammet. Det går även att jobba med partiprogrammet online, säger Michael Wernstedt.
Nästa milstolpe är årsmötet i mars. Då ska kandidaterna till partiets olika val bestämmas.
I april ska partiprogrammet vara färdigt.
– Sedan är det valet som är den stora milstolpen. Vi ställer upp i riksdagen. Så får vi se hur det går. Men jag känner ett enormt intresse och engagemang, säger Michael Wernstedt, och berättar mera:
– Beroende på det lokala engagemanget ska vi också ställa upp i kommunvalen. Vi har aktiva grupper i Malmö och Göteborg och mindre grupper under uppstart i Uppsala, Mora, Örebro, Linköping och Kalmar. Ambitionen är att komma in i fem kommuner.
Michael Wernstedt tycker att valet ska handla om större frågor än om skatten ska sänkas eller höjas någon procent, och då tänker sig Initiativet välja landsbygden som arena.
– Vi ska ta fram en framtidsvision för landsbygden, som är ganska bortglömd idag. Vi har en aktiv landsbygdsgrupp.

Så ni ska bryta er in på landsbygden?
– Ja, absolut.

En längre intervju finns i utgåva 3, 2018, av Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Veckans Brief.