Polisanmälan skedde i februari 2017. Det var den 24 november som Aftonbladet berättade om polisanmälan.


Nu kommer besked om att åklagaren har beslutat om att inte väcka åtal.
 
Åklagaren skriver i sitt beslut:
”Det föreligger inte tillräckliga skäl att väcka åtal, eftersom man på objektiva grunder inte kan förvänta sig en fällande dom” och att det ”saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”. 
Vad som händer härefter med den berörda medarbetaren har inte gått att få besked om när detta skrivs.
Medarbetaren har den senaste tiden varit i stort sett ledig.