Projektet går under namnet Kompetenssäkrad industri och gäller för företag upp till 50 anställda.
 
Tanken är att de ska lära sig använda ett särskilt valideringsverktyg med hjälp av coacher på plats. Verktyget har utvecklats av GS-facket, IF Metall, Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen, Svenska Gjuteriföreningen, Svenska Skärteknikföreningen, Svetskommissionen, Teknikföretagen samt Trä- och Möbelföretagen.

De lägger 40 miljoner i medfinansiering, främst i nedlagd arbetstid. ESF-rådet skjuter till 35 miljoner kronor i skarpa pengar.