Narendra Modi,  indiens premiärminister, kommer till Sverige inbjuden av statsminister Stefan Löfven (s). De diskutera frågor om till exempel innovation, hållbar utveckling och hur de svensk-indiska relationerna ”ytterligare ska kunna stärkas”, enligt regeringens pressinformation.