Utredningen hänvisar till en rapport av Världsnaturfonden från ifjol, som visar att medan tjuvjakten på vargar minskat har inte den illegala jakten på björn, järv och lodjur minskat sedan i slutet av 1990-talet.
 
Hundratals rovdjur skjuts olovligt i Sverige, enligt Världsnaturfondens forskning, och det är främst i norra Sverige som den illegala jakten sker.
 
”Särskilt anmärkningsvärt är att illegalt dödande är en betydande dödsorsak för lodjuren och den viktigaste dödsorsaken för vuxna järvar”, skriver utredningen.
 
Den illegala jakten på järv står för 10 procent av dödligheten, vilket är ungeför 45 individer per år. För vuxna järvar är den siffran 60 procent, och av vuxna hanar dör hela 94 procent på grund av tjuvjakt.
 
Andelen vuxna lodjur som dör i illegal jakt inom Norrbottens län är 79 procent. Totalt sett dödas 100 lodjur illegalt varje år.
 
Tjuvjakten på vargarna har dock minskat i omfattning. Forskningen visar att andelen som dödas illegalt har sjunkit från 16,9 procent 2006 till 2,5 procent 2011. Däremot har vargstamman blivit större på senare år, något som kan innebära att antalet vargar som dödas illegalt inte behöver ha minskat.
 
Samtidigt har antalet anmälningar om illegal rovdjursjakt ökat, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. År 2010 anmäldes 59 fall, vilket är en ökning med 84 procent jämfört med året innan. Endast en anmälan ledde dock till åtal.
 
Utredningen hittar du här.
Världsnaturfondens rapport hittar du här.