Ifrågasätt, som utvecklar en engagemangsplattform, med bland annat kommentarsfunktioner, för medier och andra sajter, tar in en tung chef från telekomsidan.

Det är Robert Öjfelth, tidigare vd för telekom-företaget Phonera och medlem i ledningen för Com Hem-koncernen, som går in som operativ chef på Ifrågasätt och delaktig i företagets optionsprogram.

”Tanken är att Robert framåt kommer ta ansvar för de administrativa delarna inom bolaget, som ekonomi, stötta av kapitalanskaffningen och investerarrelationer, hr och rapportering. För min del kommer detta innebära att jag kan lägga större fokus framåt på försäljning, affärsutveckling och vår expansion mot Europa”, berättar Ifrågasätts vd Gustav Hjärn, via mejl.

Hur utvecklas affärerna?
 ”För bolaget har 2019 varit starten på vår utlandsexpansion där vi redan har avtal klara med kunder i Norge och Finland. Tanken är att snabbt fortsätta expansionen med mål att inom 12-18 månader ha skapat oss ett starkt fäste i Europa på liknande sätt som vi har gjort i Sverige. Idag har vi cirka 30 titlar knutna till vår engagemangsplattform, och som idag använder sig av vår lösning för kommentarer. Vi har dock ytterligare affärer klara som kommer att offentliggöras senare i höst”.