– Till att börja med är vi positiva. Är man kritisk är det bra att tillsätta en utredning och titta på alternativen på ett gediget sätt, säger Marie Nilsson.
Hon vill tona ner konfliktläget.
 
– Jag har sett rubrikerna i dag, att det är en stor strid, men så är det ju inte.
Men att IF Metall och 6F har olika uppfattningar, sticker hon heller inte under stol med.
– Däremot håller jag inte med om slutsatsen problem med att få till jämställda löner skulle bero på industriavtalet. Det stämmer inte.
Marie Nilsson ger exempel:
– Jag tänker på satsningen vi gjorde med Kommunal på undersköterskorna. Vi har också en uppgörelse i senaste avtalsrörelsen om låglönesatsningar.
Dessutom är inte industrins avtal ”allenarådande”.
– Även andra saker spelar in. Lönesystem och arbetsorganisation sätts på lokala arbetsplatser. På makronivå har vi väldigt mansdominerade eller kvinnodominerade sektorer.
Inte heller ser Marie Nilsson att tjänstemännen skulle ha ökat försprånget.
– Det kan se så ut om man tittar på hela arbetsmarknaden. Men om vi lyfter ut industrisektorn är det faktiskt inte så. I de senaste avtalen har vi slutit gapet. Det som kan vara skälet till att tjänstemännen drar ifrån är att tjänstemannakollektivet består av allt fler civilingenjörer och det påverkar så att man får en högre lönenivå.

Kommunal och 6F är båda stora grupper som drar åt sina håll. Blir det möjligt att hålla ihop LO?

– Just nu är samarbetsklimatet bra, så jag är inte orolig. Det är klart att det alltid finns en risk, men jag får nog säga att vi har haft mycket sämre situationer än nu.