”Väljartappet visar att S måste lägga krutet på att vinna förtroende i frågor som avgör människors vardag. Och industripolitiken är oerhört viktig för industriarbetarnas jobb”, kommenterar förbundsordförande Marie Nilsson.
 
IF Metall pekar ut fyra framtidsområden med investeringsbehov vad gäller ”hållbar produktion, ny digital teknik, yrkesutbildning” och ökad ”export”.
 
ett nationellt ”kompetenslyft”
Innehåller vägledning, validering och genomförande av utbildningar. Arbetsmarknadsutbildningar ska användas till att  ”täppa igen tillväxthämmande kompetensluckor på arbetsplatserna”. Förbättra studiefinansieringen så att yrkesverksamma får större chanser till kompetenslyft.
 
export- och Investeringsfrämjandet stärks
Detta i forma av resursförstärkningar, ”men framför allt” via ”en smidigare organisation som lotsar investeringar till Sverige”.

mer investeringar i smart industri
” Bygg ett  ”ett antal svenska testbäddar och se till att de håller världsklass”.

bygg ut och rusta infrastrukturen
Infrastrukturen förbättras så att den uppfyller industrins behov av ”effektiva och klimatsmarta godstransporter”.
 
Dagens Opinion har sökt Marie Nilsson för ytterligare kommentarer.