Den börsnoterade byråkoncernen Icta säljer en av sina digitalbyråer till de anställda.

Det är byrån River som avyttras. Icta säljer sin andel om 70 procent till ”minoritetsägarna”, som betalar 3 miljoner kronor varav en miljon kontant och 2 miljoner i en köparrevers. River har 35 medarbetare.

Icta kommenterar:

”Avyttringen ska ses som ett led i styrelsens arbete att säkra och skapa aktieägarvärde för ICTAs aktieägare och i ljuset av att River uppvisar en hög volatilitet vad gäller lönsamhet.”

För helåret 2018 gjorde River ett negativt rörelseresultat på -5,2 miljoner kronor. För första halvåret 2019 lågrörelseresultat på 600 000 kronor och en rörelsemarginal på 2,1 procent.

Efter avyttringen består Ictas innehav av helägda digitala konsultkoncernen FFW.