Byråkoncernen Icta har sålt sin sista byrå och frågan är då vad byrån ska göra på First North. Det är en fråga Nasdaq ska utreda.

Den 26 september sålde Icta webbyrån River till sina anställda för drygt 3 miljoner kronor. Dessförinnan hade Icta sålt sina kreativa byråer, bland annat Intellecta och Hilanders till H&H Group. Nu säljer ägarna den sista byrån i portföljen, FFW för upp till 367 miljoner kronor till det tyska holdingbolaget Celine Sieben, som gör affären via ett danskt dotterbolag. En köpeskilling på 294 miljoner kronor erläggs vid tillträdet. Sedan kan det bli mer beroende på utfallet i FFW.

Efter att Ictas skulder betalats, ska avyttringen ge en realisationsvinst på runt  90 miljoner kronor, som delas ut till aktieägarna. Styrelsen föreslår att cirka 11,70 kronor per aktie delas ut till bolagets aktieägare under 2019 och 2020.

Den största privata ägaren är Erik Åfors via bolaget Trousseau, som har 2,2 miljoner aktier, närmare 15 procent. Erik Åfors har tidigare sålt Springtime till H&H för ett ensiffrigt belopp.

FFW köptes för att skapa en stor aktör inom open source, främst för den fria programmeringsmiljön Drupal. Nu får 375 medarbetare i tio länder nya ägare.

När Icta säljer sin sista verksamhet överväger Nasdaq att inleda en undersökning med avseende på 2.7 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, något som kan leda till en ny noteringsprövning.