Seminariet är byggt kring en visning av filmregissören Fredrik Gertten uppföljare till Bananas. En film som Dole försökte stoppa genom att stämma upphovsmannen.
Den 29 februari ska uppföljaren, ”Big Boys Gone Bananas!” visas i riksdagshuset i ett arrangemang med Luciano Astudillo som avsändare tillsammans med Mats Johanson, riksdagsledamot (m).
Fredrik Gertten, är deltar liksom Lincoln Bandlow, amerikansk yttrandefrihetsadvokat samt Anna Grönlund Krantz, byråchef på pr-byrån JKL.

Hur kommer det sig att Luciano Astudillo bjuder in till riksdagen, han sitter ju inte där?
– Luciano satt där när vi visade Bananas förra gången, som framgår av inbjudan, säger Mats Johansson.

Det förklarar fortfarande inte varför någon som inte sitter i riksdagen ska bjuda in externa opinionsbildare dit. Är det din uppfattning att alla som någon gång har suttit i riksdagen ska kunna använda den för sina event? Ska t ex Mona Sahlin (s) eller Anne-Marie Pålsson (m) få ordna seminarier i riksdagen? 
– Jag bjuder som riksdagsledamot in vem jag vill, inklusive före detta ledamöter.

Vad är JKLs roll?
– Ingen. Men dess chef har inbjudits att svara på seminariets principfråga om gränser för PR-arbetet.

Ska riksdagen vara en plats där opinionsbildning mot internationella varumärken sker och det oemotsagt?
– Ja, när det finns skäl.

OK, men är inte riksdagen en plats för debatt mellan personer med olika åsikter och inte en arena för att vädra oemotsagda åsikter?
– Oemotsagda? Vi ska ju diskutera frågan. Riksdagen är min arbetsplats.

Ni väcker frågan "Var går gränsen för ett storföretags angrepp på yttrandefriheten?" Bör inte den frågan besvaras av dem som pekas ut, i det här fallet, alltså Dole?
– Dole har gett sitt svar – med stämningen av Gertten.

Ja, men nu öppnar ni ämnet igen. Har ni bjudit in någon från Dole? Om inte, varför?
– Dole har redan besvarat frågan.