Ica-gruppen och Ica-handlarnas Förbund arrangerar för andra året i följd egna seminarier och event under Almedalsveckan.
 
"Vi är en av Sveriges största arbetsgivare och har verksamhet i 285 av 290 kommuner i Sverige. Vi har också en bred verksamhet med apotek, bank och fastighetsbolag utöver dagligvarorna. Många av frågorna som diskuteras mest i Almedalen som bostadsbyggande, glesbygdsfrågor, miljö, hälsa och utmaningarna på arbetsmarknaden berör vår verksamhet och vi tycker det är viktigt att vara med och bidra med vårt perspektiv och förslag på lösningar i de frågorna", berättar Ola Fernvall, chef för extern kommunikation på Ica, och ger en beskrivning över Icas prioriteringar i Almedalen:
”Årets fokusområden är urbaniseringen och dess konsekvenser för stad och landsbygd, sysselsättning och integration, samt konsumentbeteenden och hållbarhet”.
 
Tisdagen 5 juli bjuder Ica på ”Upplevelseseminarium i tre delar” på Folkets bio i Visby med delarna:
* Metropolis – Urbaniseringens konsekvenser för stad och landsbygd.
* Under solen – Livsstilsutmaningar kopplat till miljö och hälsa.
* Tillsammans – Hur skapar vi en arbetsmarknad som är välkomnande för alla?
Den 6 juli bjuder Ica på ”klimatsmart matinspirationsmingel”
Icas konkurrent Coop väckte uppmärksamhet under Almedalsveckan 2015 genom att lansera ”Knasiga grönsaker och frukter” och bokstavligen förse besökarna med just dessa och samtidigt slå ett slag för det egna hållbarhetsarbetet.
Vad Coop gör i år är höljt i visst dunkel. I slutet av maj pratade Dagens Opinion med Coops marknadschef Björn Larsson. Då sa han:
”Vi kan inte säga så mycket än. Vi vill gärna överraska lite. Förra året satte ambitionsnivån. Vi har inget framme men hittar vi något släpper vi det inte förrän i Almedalen. Grundtanken är att vi ska göra pr-driven marknadsföring”.