Via en kampanj utvecklad av byrån Reform Act, ska allmänheten kunna ställa frågor direkt 1 000 kandidater till riksdagen om hur de ser på att förbjuda religiösa friskolor.
 
Kampanjen kommer strax efter att Socialdemokraterna har gått till val på ett förbud mot religiösa friskolor. Detta visste dock inte Humanisterna om när kampanjen inleddes.
 
”Vi har länge drivit frågan om att vi inte ska ha religiösa friskolor inom ramen för det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet. Och vi är glada att frågan har lyfts högre upp på den politiska dagordningen nu. För oss är detta något positivt. Vi är inte i första hand mot något, utan för en skola där barn och ungdomar med olika bakgrunder kan mötas. Vi vill ha en skola där barns religionsfrihet stärks. Vi vill se en skola där eleverna kan upptäcka den spännande och nyanserade värld vi lever i utan att skolan försöker få eleven att anamma en viss livsåskådning”, berättar Humanisternas ordförande Anna Bergström.
 
Kampanjen består av kampanjsajten Enskolaforolika.se, en animerad kortfilm, Facebookannonsering, en namninsamling som ska lämnas över till ansvariga politiker, kampanjmaterial, samt en enkät om partiernas syn på religiösa friskolor plus seminarier bland annat under Almedalsveckan.