Det är Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör på den Investor-dominerade banken SEB som får jobbet. Hon börjar ”efter sommaren”.
 
– Jag har ju jobbat i SEB i ganska många olika roller, jag är inne på mitt 28e år, har jobbat med kommunikation i 14 år och tio år i den här rollen. Det är en ganska lång tid och jag tror att det blir roligt att vidga perspektiven och jobba bredare med flera frågor. Så är det bra om det kommer in nya personer här och utmanar mitt sätt att hålla ihop det här, säger Viveka Hirdman-Ryrberg.

Hur gick det till?
– De hörde av sig till mig.

Vad ska du uträtta?
 – Jag håller ihop hållbarhetsarbetet på SEB och det ska jag jobba med också på Investor. Hållbarhet är något Investor följer upp för sina bolag. Näringslivet har en allt viktigare roll i att bidra till en mer hållbar värld.

Vad får du för lön?
– Jag får lite, lite mer än idag.