Efter några motiga år, vänder pr-byrån Hill+Knowlton till positivt resultat efter en rejäl resultatförbättring.

Under 2018 ökade Hill+Knowlton omsättningen med 8 procent till 19,2 miljoner kronor. Byråns antal snittanställda minskade med en till 16 och personalkostnaden sjönk med drygt 10 procent till 13,7 miljoner kronor. Därmed kunde byrån öka rörelseresultatet från en förlust på -2,2 miljoner till en vinst på 1,3 miljoner kronor. Det ger en rörelsemarginal på 6,7 procent, räknat på omsättningen.