H&H, som tidigare i veckan fusionerade Intellecta och Spingtime, slår även samman reklambyråerna Hilanders och BerntzonBylund.

Sammanslagningen innebär att varumärket Hilanders försvinner. Byråns åtta medarbetare flyttar in hos BB Communications Group som även driver pr-byrån Mindmakers. BerntzonBylund får därmed 27 medarbetare. Hilanders hade en byråintäkt på 14 miljoner kronor medan BerntzonBylund stängde på 25 miljoner. Hilanders vd tillförordnade vd Niklas Gustafsson blir senior strateg på BerntzonBylund. Han tog över efter Christina Karlsson Kazeem när hon slutade. Enligt vd Joachim Berntzon har sammanslagningen inget att göra med fusionen av Springtime och Intellecta.

– Det hänger inte alls samman. Det är bara en slump att de kommer samtidigt. Diskussionen började vi redan när Christina Karlsson Kazeem lämnade. Jag har varit drivande och vi har satt oss ner och diskuterat och kommit fram till att det skulle kunna bli framgångsrikt, säger han.

Hilanders är en b2b-byrå, men det är inte ni. Hur ska ni få ihop det?
– Vi har från start haft som strategi att blanda b2b och b2c, även om det var många i början som tipsade oss om att vi borde fokusera på b2b. Nu får vi ett starkar fokus på b2b. Samtidigt har b2b förändrats mycket med större konkurrens om uppmärksamheten och flera kanaler, tidigare fanns några få riktade kanaler.

Ändrar ni position på byrån nu?
– Nej, det vill jag inte påstå.