Rektor Hamid Zafars tweet om Malmöskolan som ska betala skadestånd efter att en störande elev hade burits ut, skapade mest reaktioner, på Dagens Opinions och Bumblewings över opinionsbildarna som väcker mest engagemang på Twitter.

Inlägget genererade 7 727 reaktioner och 1 470 delningar. Därefter kom M-ledamoten med tre inlägg med bäring på mellanöstern. På plats fem kom opinionsbildaren Paulina Neuding, redaktör för Quillette, som benchmarkade Ekots nyhetsprioritering med avseende på tre explosioner som inträffade under ett dygn i Sverige.

Förra veckan kom ingen lista, och därför har vi jämfört med föregående mätperiod, alltså för två veckor sedan. Då visar sig att säkerhetsexperten Magnus Ranstorp och Hamid Zafar har vunnit mest mark medan Rebecca Weidmo Uvell har tappat.

Läs mer om Bumblewings listor här