Helsingborgs stad har hittat en ersättare till kommunikationsdirektören Cecilia Eklund som ska jobba som påverkansstrateg, delvis i Stockholm.

Hon ersätts av Dick Fredholm, som i dag jobbar som kommunikationschef på Region Skåne med ansvar för strategisk kommunikation.

– Helsingborg hade en intressant tjänst ute, som jag tyckte var spännande. En rekryterare tog första kontakten och det ledde till ett ökat intresse på båda sidor, berättar Dick Fredholm.

Han börjar 7 januari.

Vad ska du uträtta?
 – Mitt uppdrag handlar om att fortsätta att utveckla den framgångsrika kommunikation som Helsingborg har jobbat med de senaste fem åren till en ännu högre nivå tillsammans med medarbetare, ledare och politiken, säger Dick Fredholm, och lägger till.

– Det är städer som driver utvecklingen i världen, och i Helsingborg vill man verkligen ta den rollen, och bland annat bli en av de innovativaste städerna. Då ska jag komma in med nya och gamla idéer, göra rätt och göra fel, testa och förkasta.

Det låter som om du ska jobba agilt?
 – Det är en del av dagens kommunikationsarbete att ha ett utforskande arbetssätt. Men alltid med medborgarna i perspektivet och med kommunikation som är relevant för dem.

Ska du se över vilka byråer ni jobbar med?
 – Det har jag ännu ingen uppfattning om.

Vad får du för lön?
  –  80 000 kronor per månad.