När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, delar ut statsbidrag till ungdomsförbunden är endast medlemmar under 26 år bidragsgrundande. För SSU blir differensen mest tydlig. Av förbundets 13 000 medlemmar är drygt 4 500 under 26 år.
 
ungdomsförbundens inrapporterade medlemstal mellan 6 och 25 år (förbundens egen uppgift)
Muf – 11 105 (ca 13 000)
SSU – 4 548 (ca 12 000)
KDU – 3 186 (ej angivet)
Ung Pirat – 2 315 (ca 2 800)
SDU – 2 288 (ca 5 000)
Grön Ungdom – 1 913 (ca 6 300)
Ung Vänster – 1 689 (ca 3 000)
Luf – 1 364 (ca 3 000)
Cuf – 1 306 (ej angivit)