Forskningsminister Matilda Ernkrans (s) har utsett en ny forskningsminister.

Forskningsberedningen ska ”fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen”.

”En viktig uppgift för forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande. Vi behöver värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar”, kommenterar Matilda Ernkrans.

Temat för den nya forskningsberedningen är ”kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa”. Beredningen ska även titta på frågor som ”kompetensförsörjning inom vård, skola och näringsliv” och utöver det ”bemöta forskningsresistens, alternativa fakta och populism”.

Beredningen verkar från augusti 2019 till hösten 2020.

 

ledamöter i den nya forskningsberedningen
Anna Forsberg, professor

Johan Kuylenstierna, adj. professor

Olle Lundberg, professor

Sara Mazur, doktor

Elisabet Nihlfors, professor

Håkan Pihl, rektor

Lisa Salmonsson, doktor

Göran Sandberg, professor

Madelene Sandström, tidigare vd på KK-stiftelsen

Astrid Söderbergh Widding, rektor

Tuula Teeri, professor

Mathias Uhlén, professor