Uppdraget beskrivs av Socialdemokraterna som ”brett”. Guppen ska analysera den gånga mandatperioden och valrörelsen, men även internationella trender o

Socialdemokraternas valanalysgrupp
Ordförande: Gabriel Wikström, tidigare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Marika Lindgren Åsbrink, utredare, LO
Luciano Astudillo, stabschef på kommunalrådsavdelningen, Malmö stad
Maria Lindberg, försteombudsman, Socialdemokraterna i Västernorrland
Fredrik Olovsson, riksdagsledamot, Södermanlands län
Helén Eliasson, regionråd, Västra götalandsregionen