Socialdemokraterna vill dels driva på internationellt och få till en skärpning av hur Parisavtalet genomförs. Dels vill Socialdemokraterna att Sverige ska vara ett föregångsland och visa att det går att kombinera välstånd med minskade utsläpp.
Där släpper Socialdemokraterna flera nya förslag:
 
* Se över möjligheten att införa styrmedel för fler gröna inflygningar, införa reduktionsplikt och inblandning av biobränsle även för flyget.
* Införa styrmedel för mer biogas. Ta fram en nationell plan för biogasen.
* Skärpa kraven på kommunerna för återvinning och insamling av olika material, däribland matavfall, som genererar biogas.  
* Sätta ett ”tydligt” nationellt mål för minskat matsvinn.
* Öka de lokala klimatinvesteringarna med 60 procent år 2019, motsvarande från 800 till 1,3 miljarder kronor och till 2,3 miljarder år 2020.
* Göra om reseavdragen så att de delas ut efter avstånd oavsett fordon. Det är tänkt att gynna kollektivtrafik och cykelpendling.
* Pant på mobiltelefoner och ”andra elektroniska produkter”.
* Krav på ”möjlighet till återvinning och cirkularitet”.
* Förpackningar ska designas ”smartare”, ”onödiga förpackningar ska undvikas”. EUs ekodesigndirektiv ”bör utökas” med krav återbruk, reparerbarhet och återvinning.
 * Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att ta fram stöd för kommuner och regioner att ställa krav på ökad andel återvunnet material vid till exempel nybyggen.
 * Fasa ut ”onödig plast” genom att alla plastflaskor ska gå att panta.
* Styrmedel för minskad användning av engångsplast ”behöver tas fram, helst inom EU”.
* Mäta och tydligare följa upp utsläpp från konsumtion.
* Se över hur statistik och klimatmärkning kan användas för att öka medvetenheten om utsläpp från en produkts hela livscykel.
* Se över hur ett system för insamling och återvinning av textiler kan utformas, med utgångspunkt i ideella organisationer.