Inga personer från näringslivet får någon roll när regeringens utnämner välfärdskommissionen, men väl tre fackliga företrädare och fem statsråd.

Välfärdskommissionen ska ”identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden”.

välfärdskommissionen ska prioritera åtgärder inom fyra områden
* ”
förbättrad styrning av välfärden”

* ”effektivt nyttjande av offentliga resurser”

* ”hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i välfärdssektorn”

* ”digitaliseringens möjligheter att frigöra resurser till välfärden”

Välfärdskommissionen består av finansminister Magdalena Andersson (s), som leder arvbetet, civilminister Lena Micko (s), socialminister Lena Hallengren (s), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp) och utbildningsminister Anna Ekström (s).

Välfärdskommissionen får också fem ledamöter: Veronica Magnusson, TCO, Heidi Stensmyren, Saco, Anders Knape, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Anders Henriksson, SKR, samt Kommunals ordförande Tobias Baudin, som får representera den fackliga centralorganisationen LO. Detta trots att Tobias Baudin ligger i konflikt med LO vad gäller avtalsrörelsen och förhandlingarna om förändringar av Las.