zon 1 – tunga fordon
Fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.
 
zon 2 – personbilar
Dieselbilar, även el och laddhybrid, som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där fram till 1 juli 2022, sedan endast dieselbilar med Euro 6. Bensinmotor får tillträde om de klarar Euro 5. Samt elbilar och bränslecellsbilar.
zon 3 – personbilar & tunga fordon
Endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 får köra här. För tunga fordon gäller el, bränslecell, laddhybrid i Euro 6, och gasfordon i Euro 6.
Euro 5 och och Euro 6 reglerar kväveoxid (NOx), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO).