Ansvarig för arbetet med den nya lagen är civilminister Ardalan Shekarabi (s). 
 
här är de viktigaste punkterna.
* Övergripande ska alla aktörer som vill bedriva spel söka tillstånd och licens.
* Spelmarknaden delas upp i tre delar, en konkurrensutsatt del med online- och vadhållningsspel. En del med spel för ”allmännyttiga ändamål”, som lotterier och bingo. Och en del för statens kasinon och spel på värdeautomater.
* Skatten på licenspliktigt spel ligga på 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska vara skattebefriat, som i dag.
* Spel som får tillstånd ska:
1. ha ett högt konsumentskydd,
2. ha hög säkerhet i spelen,
3. begränsa de negativa konsekvenserna av spelande
4. inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.
* En spelmyndighet fattar beslut om licenser. En licens ska gälla högst fem år-
* Spellagen innehåller sex olika typer av licenser.
1. Statliga spel
2.  Spel för allmännyttiga ändamål
3. Kommersiellt onlinespel
4. Vadhållning
5. Landbaserat kommersiellt spel
6. Spel på fartyg i internationell trafik
* När spel tillhandahålls via utländska bolag, ska särskilda krav uppfyllas. Ansvaret för spelet ligger på licenshavaren.
* En licenshavare ska registrera alla spelare och fastställa spelarnas identitet innan spel får påbörjas.
* Licenshavare med licens för onlinespel ska för öppna ett spelkonto för alla registrerade spelare. Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras.
* En licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt).
* Spelare ska kunna stänga av sig från spel.
* Spelmyndigheten ska upprätta och föra ett register över spelare för tillfällig eller permanent avstängning hos alla spelföretag.
* Åldersgräns på 18 år införs för att få spela och den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett kasino.
* Spelbolag får inte lämna kredit för insatser i spelet och erbjuda bonus annat än vid det första tillfälle som spelaren deltar i ett spel.
* Marknadsföring av spel ska vara ”måttfull”.  Ansvaret för marknadsföringen ska ligga på licenshavarna. Spelmyndigheten har möjlighet att ingripa om kraven på marknadsföringen inte följs.