Som Dagens Opinion redan har berättat har Moderaterna utgått från sitt M med tre punkter. Epitetet ”nya” har tagits bort. M ska förstås stå för Moderaterna, men även koppla till ”den nya svenska modellen”.

Så här beskriver Moderaterna ”den nya svenska modellen”:

”För oss är den svenska modellen tryggheten i ett samhälle där staten är liten, men stark. Det handlar om kraften i ett fritt näringsliv som skapar välstånd som kan komma alla till del. Om hoppfullheten i social rörlighet. Om rättfärdigheten i omsorgen om varandra. Om rättvisan i att flit och ansträngning alltid ska löna sig. Och om friheten att stå på egna ben. Tillsammans kan vi bygga ett nytt Sverige med framtidstro. Det är den nya svenska modellen.”