Feministiskt initiativ har fattat beslut om både kandidatlista och valplattform till EU-valet 26 maj.

Soraya Post, nuvarande EU-parlamentariker toppar Feministiskt initiativs lista till Europaparlamentet. Tvåa kommer och Stina Svensson, ordinarie ledamot i Fis partistyrelse, extern kontaktperson inom nätverket Brussel’s call to end trafficking and prostitution in Europé samt samordnare i det europeiska nätverket FUN (Feminists United Network Europe).

Feministiskt initiativ EU-lista
1. Soraya Post, 62, Göteborg/Bryssel, EU-parlamentariker
2. Stina Svensson, 49, Göteborg, Stödassistent
3. Jaime Gomez, 58, Höör, Dataingenjör
4.Toktam Jahangiry, 45, Malmö, Utbildare – våld i nära relationer
5. Joakim Månsson Bengtsson, 26, Lund, Utvecklingsledare

Feministiskt initiativ kommer i EU-valet att bland annat att prioritera klimat, jämställdhet, asylrätt och antirasism,

Feministiskt initiativs valplattform

 • Fri och laglig abort i hela EU
 • Samtyckeslag införs i alla medlemsstater snarast
 • EU ska leda arbetet för ett internationellt förbud mot sexköp
 • Ingen EU-gemensam armé eller obligatorisk militär upprustning
 • Hållbart energisystem och avskaffande av kärnkraften
 • Harmonisera tågsystem och signalsystem för enklare bokningssystem och tågresande genom Europa
 • Etiskt och hållbart lantbruk, fiske och djurhållning
 • EU ska arbeta för det långsiktiga målet att öppna sina gränser
 • Resurser som läggs på EU:s gränsbevakning ska istället läggas på att rädda liv på Medelhavet och skapa säkra flyktvägar till EU
 • Asylrätten ska gälla förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck i alla medlemsländer
 • Tillgång till fri barnomsorg i hela EU
 • Säkra jämställda löner för likvärdigt arbete
 • Direktiv mot diskriminering utanför arbetslivet på grund av ålder, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck.