De tre parterna samarbetar om fotoutställningen ’Tak över huvudet – bostadskrisens ansikte”, som produceras av Civilian Act. Idag bjuds in makthavare och företrädare för näringslivet samt politiker från alla partier förutom V och S in till ett exklusivt vernissage där bilder visas som ska ”illustrera verkliga människoöden på den starkt problematiska svenska bostadsmarknaden”.
 
Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert och ansvarig för projektet Stockholms Handelskammare berättar om projektet via mejl:

Det är ett ganska ovanligt grepp att ta till kultur för att driva opinionsbildning. Hur kom ni på idén?
”Vi har länge engagerat sig i bostadsfrågan och arbetat för att Stockholmsregionen ska få en mer välfungerande bostadsmarknad. Vi inledde för några månader sedan en dialog med Fotografiska om vi tillsammans, inom ramen för Fotografiskas plattform ’Fotografiska for life’ som just belyser olika samhällsfrågor, på ett nytt och annorlunda sätt skulle kunna visa på hur stort bostadsproblemet i dag är.

Vad är ert egentliga budskap?
”Att visa hur utbredd bostadsproblematiken är – att den drabbar breda lager av befolkningen. Då ökar också möjligheterna att politiken tar tag i frågan. Att illustrera och genom det skapa större förståelse för vidden av det problem många diskuterar.”

Vad hoppas ni på för resultat?
”Vi har en i grunden dysfunktionell bostadsmarknad. Det måste förändras. Vi behöver en bred politisk överenskommelse som går till botten med bostadsmarknadens avigsidor. Vi hoppas och tror att de partier som bildar regering efter valet sätter igång nya breda blocköverskridande bostadspolitiska samtal, där man tar ett samlat helhetsgrepp om bostadsfrågorna.”

Hur ser samarbetet ut, är det ni som är huvudfinansiär?
”Vi delar kostnaden med Fastighetsägarna Stockholm.”

Vad innebär det för risker att samarbeta med fria kulturutövare jämfört med till exempel professionellt kommunikationsfolk?
”Alla externa samarbeten medför ju att man inte till 100 procent kontrollerar processerna, men i det här fallet är det ett högst medvetet val att släppa ifrån sig en del av kontrollen till fullblodsproffs som i gengäld kan förbättra slutresultatet”, mejlar Daniella Waldfogel.