Företaget Train Logistics varslas av Handelsanställdas Förbund, Handels.

Varslet gäller blockad och total nedläggning av arbetet. Train Logistics har visserligen ett kollektivavtal men med inte med rätt fackförbund, som Handels ser det.

”Skälet till varslet är att företaget trots en längre tids samtal vägrar skriva på korrekt kollektivavtal för sina anställda. Företaget har kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket men båda fackförbunden är överens om att Handels avtal ska gälla. Verksamheten är lager- och grossistverksamhet och därmed ska Handels avtal gälla”, skriver Handels i ett pressmeddelande.

År 2017 hade Train Logistics 129 anställda och 49 miljoner kronor i omsättning.

Dagens Opinion har hela dagen försökt att få en kommentar från Train Logistics vd Jan Bergman.