– Valberedningen kontaktade mig i vintras och frågade om jag ville vara med och leda Lärarstudenterna och efter en kort tankestund kom jag fram till att det är rätt väg att gå. Jag tror att jag har de egenskaper som krävs. Jag gillar att skriva, debattera och driva de frågor som är viktiga, säger han.
 
Isak Skogstad studerar till ämneslärare i samhällskunskap, religion, engelska och svenska som andraspråk.
 
22-åringen ser som sin viktigaste uppgift att få medlemmarnas röster att höras mer i den offentliga debatten.
 
– Skolan är väldigt omdebatterad i dag, men alltför sällan hörs lärarstudenter i den mediala debatten. Våra åsikter och perspektiv måste få utrymme i debatten.
 
Hur ska ni göra det?
– Många lärare säger ofta att media aldrig vill lyssna på oss, men man kan inte sitta och vänta på att en journalist knackar på dörren. Då gäller det att skriva, höras och synas i olika medier.
 
Hur är det själv, har du egna upparbetade kanaler?
– Jag har ett ganska stort följarantal på Twitter men skriver också debattartiklar som jag fått publicerade i nationella medier. Man kan säga mycket om Twitter, men en sak är säker. Där finns många tunga makthavare. Har man en etablerad närvaro kan man nå ut till många i Skolsverige.
 
Isak Skogstad är vald för verksamhetsåret 2015/16 och tar över efter Elina Halvarsson.