Det är Bo Nilsson, grundare av Gränslösa Möten och arrangör av A Sustainable Tomorrow, som har lyckats få upp radarparet på scen tillsammans på temat Hur skapar man långsiktig framgång i en föränderlig värld?
 
– De kommer att under 1,5 timme och samtala tillsammans med moderatorn Catarina Rolfsdotter-Jansson om världens hälsotillstånd. Sedan kommer var och en att hålla en keynote, berättar Bo Nilsson.

Vad gjorde du för att få dem upp på scen samtidigt?
– Det är helt fantastiskt men inte så ologiskt. Det handlar om väldigt viktiga frågor. Jag tror att de såg att det var ett bra forum att lyfta framtidsfrågor. Vi hade Fredrik Reinfeldt i fjol och han såg nog att vi särskilde oss.

Varför är de här intressanta, de drev väl inte hållbarhet så hårt när de regerade Sverige?
– Vi måste bli lite bättre på att arbeta över de osynliga gränserna. De två så klart långt framme i ett internationellt perspektiv och förstår sambanden. De representerar en grupp, ska man vara gränslös måste man ha med alla.
Biljetterna kostar från 3 900 kronor och det finns 300 platser, alltså som mest 1,17 miljoner i biljettintäkter minus ett antal gratisbiljetter till personer ”som inte kan betala, som nyanlända och studenter”.

Hur mycket går till Reinfeldt-Borg?
– En liten del. Allt är relativt.

Vad hoppas du få ut?
– Vår vision och ambition är att lämna ett konkret bidrag till en hållbar morgondag och lyfta de globala målen. Vi ser oss som en liten brygga i FNs mål nummer 17. Ska mål 1-16 på plats krävs att man samarbetar över de synliga och osynliga gränserna. Vi försöker lyfta partnerskap. Vi har för första gången utlyst ett stipendium till ett företag och en ideell organisation som har gjort något tillsammans för hållbarhet. Efter seminariet kör vi en workshop bland deltagarna för att ta fram konkreta lösningar.