Inledningsvis konstaterar att Günther Mårder att valrörelsen måste vara förvirrande för väljarna och att det inte gynnar företagsfrågorna.

– Det är en rätt förvirrad valrörelse där de flesta som ska till valurnorna inte har en aning om vad en enskild röst på ett parti ska leda till. För åtta år sedan fanns det två tydliga motståndare med tydliga konstellationer, två tydliga alternativ som stod emot varandra. I dag är det svårt att veta om en röst på Socialdemokraterna betyder en politik som ligger nära Centerpartiet och Liberalerna eller Vänsterpartiet.
Günther Mårder utvecklar:

– Det är samma med Moderaterna. Är en röst på Moderaterna en som får Sverigedemokraternas inflytande att öka väsentligt? Eftersom det är så jämt som det är i dag, skapar det en ännu större förvirring och i den har inte företagsfrågor tagit den plats vi hade förväntat. Ekonomin tuffar på bra. Den svaga svenska kronan har medfört att svenska exportföretag går extra bra, samtidigt har vi alla blivit fattigare. I en sänkt krona ryms många utmaningar och problem som först kommer att synas när det blir sämre tider.

Günther Mårder noterar att fackförbunden mobiliserar sig i valet på ett helt annat sätt än näringslivsorganisationerna.

– Företagarorganisationer i Sverige är dåliga på att hjälpa medlemmar att engagera sig politiskt. Det finns väldigt få politiker med företagarbakgrund, men från facklig håll finns en enorm representation, med många politiker sprungna direkt från fackföreningsrörelsen, varav statsministern är den främsta, säger Günther Mårder, och utvecklar:

– Men det hade varit ifrågasatt om vi företagare hade rekryterat så många många personer upp till regeringen. Det hade man pratat om som jätteproblematiskt. Men ingen ifrågasätter att små många facktoppar sitter och styr i regeringen.

Varför är inte fler företagare politiskt engagerade?
– Det måste vi ta på oss säger Günther Mårder, och utvecklar:
– Utmaningen för företagare är att de måste betala det själva. De fackliga företrädarna som har gjort politisk karriär har fått den finansierad av företagarna. Deras arbetare har betalt för att de ska kunna vara borta. Det är lättare att göra karriär när någon annan ska betala.

Med de förutsättningarna du nämner, hur kan ni få företagare att göra politisk karriär?
– Det handlar om att i alla möten försöka väcka en glöd hos företagarna. Det finns inte en företagare som inte har åsikter. Då vill vi visa hur de kan kan kanalisera sitt engagemang, säger Günther Mårder, som hoppas på att fler företagare i politiken ska leda till positiva effekter.

– Vi skulle få effektivare möten, om den som deltar i ett möte själv bär kostnaden. Vi skulle få ett effektivare byråkratiskt system.

Ingen verkar reagera över detta, vem borde?
– Alltid där det fattas politiska beslut ska man fundera på vilka drivkrafter och bevekelsegrunder det finns för personer som fattar beslut så man förstår de bakomliggande intentionerna. Det kan inte komma som en överraskning att den politik som förts har slagit mot företagen, som förslagen som inte har kommit igenom som 3:12-reglerna, exitskatten eller bank och finansskatten. Det är förslag som har lagts, men som har fallit eftersom det har saknats stöd i riksdagen. Det finns större undertoner av fackliga intressen än företagarintressen. Det måste finnas en balans.

Är det Svenskt Näringsliv som borde stå för den balansen?
– Jo, vi är fler organisationer som borde ha varit duktigare, möjligen har LRF vart lite duktigare, men då har de en högre andel lantbrukare, som har engagerat sig politiskt.

Günther Mårder berättar att det från LO går 30-40 miljoner kronor till Socialdemokraterna under ett valår. Samtidigt är SD-väljare och S-väljare ”jämstora” hos LO, enligt Günther Mårder.

– Då lägger LO enorma resurser på antikampanjer mot det parti som är vanligast eller näst vanligast hos deras medlemmar.