– Vi har ända sedan start varit intresserade av arbetsmiljöfrågor och för en diskussion fram och tillbaka. Nu var det rätt ögonblick, berättar Ulf Dahlkvist, byråchef på Gullers, och utvecklar:
 
– Vi växer mycket och finns i dag på många platser. Då har vi sett en möjlighet att skatta enhetlighet, tydlighet och transparens gentemot medarbetarna. Vi lever i en bransch som är under snabb utveckling. Då ser vi att ett avtal är en möjlighet att skapa trygghet för medarbetarna under det starka förändringstryck som råder.
 
Hur har ni tänkt kring val av förbund?
– Vi träffade Dik ganska tidigt. Det är ett förbund som har medlemmar inom kommunikation och information. Vi kände att de snabbt var villiga i att sätta sig in i våra villkor och öppna för branschens stora förändringar och och vårt sätt att jobba. Det gick fort att känna att vi var på speaking terms.
Vad får ni för kostnader för avtalet?
– Man kan säga så här, när vi gick in i diskussionen visste vi att det skulle kosta. Men det ville vi också, som att betala till Trygghetsrådet. Annars är det kostnader för några smärre justeringar för pensionssystemet, men i grunden handlar det inte om några större fördyrningar. Vi hoppas kunna räkna hem det genom att vi stärker vårt arbetsgivarvarumärke. Framförallt de unga gillar avtalet här. De känner sig stolta att jobba på ett företag som bryr sig om personalen, säger Ulf Dahlkvist.