Premiäråret ska Society hack ta sig an frågan om bristen på studentbostäder.
 
– Vi gjorde en undersökning som visar att bostadsfrågan kommer att bli Almedalens hetaste och då valde vi studentbostäder som ämne för innovationsworkshopen. 100 veckors väntetid för en studentbostad är inte okej, säger Hans Gennerud, vd för Gullers Grupp.
 
Tanken är att ett 30-tal personer med olika insikter i frågan ska samlas i två timmar och ta fram konkreta förslag på hur man kan hacka studentbostadsfrågan för att fler studenter ska kunna ha någonstans att bo. Projektet kommer att ledas av byrån Rodolfos kreativitetspsykolog och deltagarna delas in i arbetsgrupper som tar sig an utmaningen.
Just nu bemannas Society hack, men Gullers Grupp låter meddela att de tar emot intresseanmälningar från de som är intresserade till att bidra antingen på plats eller via länk från fastlandet.
– Vi vill ha en bred rekryteringsbas så att det inte bara blir de vanliga proffstyckarna. Vi tycker att det är viktigt att öppna upp Almedalen. Syftet är att inkludera så många som möjligt, även om man inte kan vara på plats. Därför kommer även personer på fastlandet att kunna följa workshopen.
Tanken är att personer från många olika områden ska hjälpas åt för att hitta nya angreppssätt på gamla, cementerade problem. En arbetsmetod som Rodolfo har jobbat med sedan starten.
– Vi vill åt nytänkande lösningar som kan utföras och som kan förbättra situationen. Det kan handla om att visa på digitaliseringsmöjligheter, att tänka nytt, därför utesluter vi också nyproduktion som alternativ. Det tar för lång tid, det måste gå att hitta lösningar som snabbt kan förbättra för studenter runtom i Sverige.
 
Gullers Grupp utförde sin första Society hack under hösten 2015 tillsammans med Hyper Island och Transdev. Tanken med formatet är att ta fram skarpa förslag.
– Vi vill skapa lösningar. Ambitionen är att komma fram till konkreta idéer och ta fram en eller flera prototyper.
Hacket sker den 5 juli, klockan 9-11.