Svenskt Näringslivs valberedning föreslår Fredrik Persson  till ny styrelseordförande vid föreningens ordinarie stämma den 24 maj i år. Fredrik Persson har suttit i styrelsen för Svenskt Näringsliv sedan 2009 och fick hastigt rycka in som ordförande i november 2017 efter att Leif Östling lämnat ordförandeposten i förtid.
 
”Ska vi klara de många utmaningar Sverige står inför måste vi ha ett företagsklimat i världsklass. Svenskt Näringsliv spelar en avgörande roll för att driva på för att företag och företagsamma människor i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar. Jag ser fram emot att leda det arbetet vidare och bidra till ett stärkt och moderniserat Svenskt Näringsliv som kan flytta fram positionerna i samhällsdebatten ytterligare”, kommenterar Fredrik Persson.