Den senaste tiden har varit tuff för alla miljöpartister. Istället för att prata om politik har vi ägnat stor energi åt att diskutera personfrågor och bemöta skandaler. Men debatten om partiet har också blottat en större besvikelse: många väljare tvekar på Miljöpartiets förmåga att forma svensk politik. De nya språkrören måste börja återbygga förtroendet för den gröna rörelsen.
Personval är slitsamma för ett parti, men nu är det tid för enighet. Grön Ungdom välkomnar valberedningens rekommendation att välja Isabella Lövin och Gustav Fridolin till språkrör för Miljöpartiet, och uppmuntrar alla kongressombud att sluta upp bakom förslaget. Den miljövänliga värld som vi ska bygga blir inte mindre akut för att det skakar på hemmaplan. Vi måste prata politik.
Drygt 5 500 unga har valt att engagera sig i Grön Ungdom för att göra Sverige och världen grönare och öppnare. Det viktigaste verktyget för att åstadkomma den förändringen är regeringsmakten. Miljöpartiet är inte längre de som står bredvid med de finaste plakaten; vi är med och bygger samhället.
Det är enkelt att vara i opposition och kunna välja sina strider. Det är svårare att själv ha det yttersta ansvaret, och trots att vi länge styrt i kommuner och landsting är det första gången vi gör det på regeringsnivå. Tider av smärtsamma kompromisser ställer höga krav på våra ledare, men kräver också att partiets bild av företrädarnas mandat förändras.
förväntningarna på Miljöpartiets nystart är stora, här är de viktigaste punkterna för oss
 
1. Öppen migrationspolitik
Under Miljöpartiets tid i regering har Sverige börjat sträva mot Europas hårdaste invandringspolitik. Grön Ungdom har varit bland de skarpaste kritikerna. Nu förväntingarna på den nya ledningen höga; företrädare för ett grönt parti måste alltid vara en bestämd röst för en öppnare värld. Ungdomsförbundets besked är tydligt: nu är det Miljöpartiets uppgift att rulla tillbaka de tillfälliga migrationslagarna och ge fler som kommer hit en möjlighet till jobb, bostad och trygghet.
 
2. Kraftfull klimatpolitik
Klimatfrågan är vår tids stora rättviseutmaning. Den gröna omställningen handlar inte enbart om teknik och miljö utan också om hur vi ska organisera samhället. Miljöpartiets vision är inte bara förbud och straffskatter, utan nya jobb, trevligare städer och smartare transporter. Livet blir helt enkelt både härligare och lättare i ett klimatsmart samhälle. I regering har Miljöpartiet åstadkommit effektiva stadsmiljöavtal, historiska satsningar på solceller och samlat svenska aktörer i Fossilfritt Sverige. Men större framsteg krävs fortfarande, och berättelsen om hur omställningen gynnar alla måste bli mer synlig.
 
3. Tydligt ledarskap
Varje dag möter Grön Ungdom nya personer som vill vara med i det gröna samhällsbygget. Men för att få förtroende hos de som ännu inte vågat rösta på Miljöpartiet måste den gröna visionen bli mer begriplig. När partiet är splittrat är det svårt för väljarna att förstå vilken förändring de egentligen röstar för. Vi behöver språkrör som kan ena partiet och som får ett tydligt mandat att leda.
Efter 30 år i opposition har regeringsmakten inneburit en stor omställning. Att gå igenom en kris är aldrig roligt, men för Miljöpartiet har det varit både nödvändigt och utvecklande. Nu måste vi komma tillbaka, växa och visa regeringsduglighet.
De gröna har svaren på samtidens stora utmaningar. Vi ser fram emot ett Miljöparti som kan fokusera på politiken igen, och vi tror att Lövin och Fridolin kan leda oss dit.
 
Hanna Lidström och Mårten Roslund, språkrör för Grön Ungdom