Greenpeace Sverige slutar sonika att betala den del av arbetsgivaravgiften till Skatteverket som går till den statliga pensionen. Detta för att prostestera mot att 1-4 AP-fonderna investerar i ” klimatförstörande verksamhet såsom kol-, olje- och gasutvinning”.  Greenpeace betalar i stället in pengarna på ett eget konto.
 
Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace, berättar hur organisationen tänker kring att ta till skattevapnet.
– Det första vi ser som frågetecken är att AP-fonden bryter mot den svenska klimatlagen. Detta kommer inte att få stora konsekvenser för de som jobbar på Greenpeace eller svenska pensionärer. Vi räknar med att AP-fonderna skyndsamt flyttar pengarna till hållbara investeringar. Vi sparar pengarna och ser fram emot att återbetala pengarna in i pensionssystemet.
 
Men är det inte demoraliserande för det svenska skattesystemet att en organisation som inte gillar läget helt sonika sänker sin skatteinbetalning?
– Klimatet är vår tids ödesfråga. Det är alla överens om. Om alla i Sverige som betalar skatt ska kunna njuta av en trygg pension måste vi ha ett pensionssystem som kombinerar ekonomi och miljö, säger Frode Pleym.