Gratistidningarna drabbas av ett hårt annonstapp när det lokala näringslivet går på lågvarv under coronapandemin. Gratistidningarnas förenings ordförande Dennis Krook Oscarsson, vädjar till myndigheterna att använda gratistidningarna till sin coronainformation snarare än hos globala jättar som Facebook, Instagram och Twitter.

Dennis Krook Oscarsson förbereder sig som bäst för mötet som kulturminister Amanda Lind (mp) bjudit in till i morgon, 25 mars, 2020.  Då kommer han tillsammans med cheferna på Bonnier News, TV4, SR, SVT och Schibsted att lämna sin bild av läget för mediebranschen under coronapandemin. Den tycks mörk för gratistidningarna.

– Annonsförsäljningen är nere 35-55 procent och fallande, säger Dennis Krook Oscarsson.

Ett annonstapp är särskilt känsligt för gratistidningarna.

– Generellt lever gratistidningarna enbart på annonsintäkter och har inga stabila, långsiktiga prenumerationsintäkter. Så det slår hårt.

Inte heller finns det så mycket kostnader att trimma.

–  Det finns lönekostnader och distributionskostnader.

Vad ska du ta upp på mötet med Amanda Lind?
 – Vi ska äska stöd i någon form. Stöden som finns i dag handlar om att korttidspermittera. Men de flesta gratistidningar bara har en journalist anställd. Tidningarna läses av 65 procent i varje område, de flesta av medborgarna får information från en gratistidning varje vecka och då skulle läsarna bli lidande i tider då informationsbehovet är som störst.

Gratistidningarnas förening har ett styrelsemöte klockan 12 i dag. Då ska det avgöras vilka konkreta förslag som ska presenteras för kulturministern.

–  Det handlar om hur journalister ska kunna stöttas så att de kan fortsätta att göra journalistik. Det var det ena. Det andra handlar om hur vi ska säkra så att vi kan fortsätta att distribuera tidningar.

Ser ni någon möjlighet i att myndigheterna ska gå ut i en bred informationskampanj om corona?
 – Myndigheten för samhällsberedskap har fått en massa pengar för att komma ut med information. Förhoppningsvis informerar de i medier som gynnar det svenska näringslivet och inte de globala jättarna.

Har du sett tecken på att myndigheterna skulle använda ’de globala jättarna’?
 – Nej, men eftersom myndigheterna går via mediebyråer har vi historiskt sett att man är väldigt glad över att använda de här globala medierna för att det är coolt och fränt och för att man kan målgruppsanpassa. Men det behövs inte nu. För nu ska myndigheterna nå alla. Lokala gratistidningar når alla.