Under 2017 föll omsättningen med marginella 0,4 procent till 9,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 3,3 procent till 7,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen för Göran Persson aktiebolag backade därmed med 2,3 procentenheter till 76 procent.
 
Personalstyrkan uppgick till två snittanställda som delade på en personalkostnad på 829 000 (685 000) kronor.
 
Bolagets aktieägare tog ut 305 000 kronor av vinstmedlen.