Planen presenteras i utskick och även på DN Debatt. Det är Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, som har samlat företrädare för olika förnybara alternativ och olika delar av transportsektorn med syftet att fram det man är överens om ”så att man inte sätter krokben för varandra i onödan”.
 
Svante Axelsson har fått med sig
Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst med BioDriv Öst
Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige
Johan Böhlin, energi- och drivmedelsstrateg, SLL-Trafikförvaltningen
Maria Fiskerud, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden AB
Olle Johansson, VD, Power Circle
Fredrik Larsson, Ansvarig för Miljö och Klimat, Föreningen Svensk Sjöfart
Åsa Pettersson, Head of Public & Sustainability Affairs, Scania
 
Dessa har enats om vilka typer av fossila bränslens som passar för olika ändamål.
”För att ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som idag används i transportsektorn räcker det inte med en lösning. Alla kommer att behövas”, skriver aktörerna i ett utskick.
här är planen
* Elektrifieringen gör ”störst nytta” i städerna.
* Biogas är ”idealiskt för regional buss och lastbilstrafik” men kan få ”stor betydelse” inom industrin. Även elvägar ”kan vara en lösning på vissa sträckor”.
* Långväga transporter går på biodiesel som kan blandas med fossil diesel (HVO) och därmed kan köras till länder med endast fossila alternativ
* Sjöfarten går nu över till metanol och flytande fossil gas förbereder sig därmed på biobaserade motsvarigheter. Kortare färjetrafik kan elektrifieras.
*Flyget har på kort sikt ”inga andra alternativ än att byta till biodrivmedel”. På längre sikt ”kan olika hybridlösningar bli aktuella beroende på hur lätta batterierna blir i framtiden”.
* ”Det krävs en snabb utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning, förutsättningar för inhemsk produktion av hållbara drivmedel och batterier och en satsning på energieffektivare och smartare transportlösningar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer”.