”Vi kommer att överklaga beslutet i kammarrätten”, säger Martin Ekelund, nyhetschef på Aftonbladet TV till SVT Gävleborg och vidare:
”Det finns ett stort allmänintresse för bilderna”.
I istället får Gefle Dagblad visa bilderna på sajten i ensamt majestät.
– De bilderna som tas är handlingar men har inget värde för verksamheten så vi gallrar bort dem omedelbart och då finns det inga handlingar, säger

Gävle kommuns kommunikationschef Johan Adolfsson.

Kameran tar en bild var fjärde sekund som ersätter den föregående. Det är tillräckligt för att de ska betraktas som allmän handling, tycker
Aftonbladet och får medhåll av tryckfrihetsexperten Nils Funcke.