Textanalysföretaget Gavagai slog omsättningsrekord under 2017 men tappade samtidigt -8,5 miljoner kronor och fortsätter därmed den obrutna förlustsviten.

Under 2017 ökade Gavagai sin omsättning med 77 procent till 5,0 miljoner kronor. Kostnaderna ökade med 10 procent till 14,4 miljoner varav personalkostnaden stod för 4,9 (4,4) miljoner kronor.
Personalstyrkan låg oförändrat på 10 snittanställda.

Rörelseresultatet hamnade på -8,5 (-9,4) miljoner kronor.

Gavagai är fortsatt under utveckling och under hösten 2017 tog företaget in 6,7 miljoner i en nyemission för att bygga ett snabbare system för maskinell textanalys.