Uppdraget gick till professor Jesper Strömbäck, som också ingår i styrelsen för Futurion. Rapporten, Mellan skönmålning och svartmålning är nu klar. Jesper Strömbäck analyserade 39 olika index med fler än 20 länder. Endast i tre index rankar Sverige sämre än 15e plats: Economic Freedom of the World, Index of Economic Freedom och Travel and Tourism Competitiveness.


Global Peace Index är ”ett av få index där det har skett en större förändring” sedan förra rankingen. Orsaken kan vara ökad påverkan från terrorism och försämrade relationer med Ryssland.
 
Sverige tappar även i Global Creativity Index, från första till sjunde plats mellan 2011 och 2015. En förklaring kan vara en nedgång i investeringar i forskning och utveckling samt antalet patentansökningar. Sverige tappar även i Euro Health Consumer Index, från plats sex år 2012 till plats tolv. Främsta skälet är väntetider och bristen på tillgänglighet i vården.
 
Politiska partier som hävdar att Sverige förfaller och att allt försämras, har inte belägg, i alla fall inte vad gäller de 39 indexen som Futurion har undersökt.
Jesper Strömbäck skriver:
 
”Den övergripande bilden handlar om stabilitet snarare än om förändring. Utifrån de internationellt jämförande index och rankingar som har kartlagts i denna rapport går det varken att hävda att situationen i Sverige – i relation till andra länder – har förbättrats eller försämrats på något påtagligt sätt.”