Programmet som sändes i SVT var anmält för att det var ensidig och för att den tidigare statsministern inte ställde kritiska frågor i samtal Tony Blair bland andra.
 
Nämnden menar i sitt beslut  att det tydligt framgick att utgångspunkten för Toppmötet var att skildra personliga möten och samtal och att tittaren torde ha uppfattat Fredrik Reinfeldt som en tillfälligt medverkande snarare än som en representant för SVT.
 
Eftersom kraven på opartiskhet och saklighet ställs lägre på tillfälligt medverkande medförde varken Fredrik Reinfeldts eller gästernas uttalanden att programmen stred mot dessa krav,skriver Granskningsnämnden i sitt beslut.
 
Tonchi Percan