Johan Forsberg, kommunikationschef på It och Telekomföretagen på tjänstemännens arbetsgivarorganisation, Almega berättar om det nya jobbet på fackförbundet Lärarnas riksförbund.

Johan Forsberg börjar den 24 februari som opinions- och kommunikationschef på Lärarnas Riksförbund.

Hur gick rekryteringen till?
”Jag kontaktades av Andreas Mörck, kanslichef på Lärarnas Riksförbund. Efter en omfattande och gedigen process med intervjuer och samtal med bland andra förbundsordförande Åsa Fahlén, medarbetare och chefskollegor enades vi om ett avtal”.

Hur tänkte du kring beslutet att ta jobbet som kommunikationschef på Lärarnas Riksförbund?
”Frågor som rör skolan och lärarnas situation är något som intresserar mig mycket och som är viktiga inte minst ur ett samhällsperspektiv. Utifrån ett personligt plan kommer jag från en lärarsläkt och har själv arbetat som lärarvikarie. Jag vet hur viktig lärarkåren är för samhället och dess utveckling”, berättar Johan Forsberg, via en mejlintervju.

Vad ska du uträtta, vad kommer du att prioritera?
”Mycket kan hända under resans gång, men några saker ser jag redan nu behöver lyftas. Det handlar om att stärka lärarna, förbundets medlemmar, i vardagen utifrån olika perspektiv som exempelvis schystare lönevillkor, bättre arbetsmiljö och en status i samhället som lärarkåren faktiskt förtjänar. Förbundet står också inför en kongress i maj och där kommer jag behöva lägga en hel del fokus”.

Vad får du för lön?
”Jag får en lön som jag är nöjd med och som stämmer överens med den lönestruktur som finns på Lärarnas Riksförbund. Den exakta summan är mellan mig och min arbetsgivare”.