Mellan 24 mars och 31 maj, löpte Kustbevakningen 45 kommunikationsradioapparater av märket Motorola från leverantören Furuno. Detta efter en offertförfrågan bland fem utvalda leverantörer. Dock genomfördes affären som direktupphandling till ett värde av 395 510 kronor, vilket överskrider gränsen för vad som är tillåtet vid direktupphandling. Konkurrensverket hävdar också att avtalet slöts utan annonsering. Detta får ske om det finns synnerliga skäl, exempelvis om det rör sig om en kompletterande upphandling eller om det bara finns en leverantör av varorna, enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.
 
Men flera leverantörer kunde leverera radioutrustningen och några problem med att byta leverantör har inte kunnat påvisas. Kustbevakningen har heller inte kunnat visa att det har rört sig om en kompletterande upphandling från samma leverantör. Konkurrensverket har därför hävdat att Kustbevakningen har ägnar sig åt otillåten direktupphandling, vilket Förvaltningsrätten fastställer.