”Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen”, skriver chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren.


Förhör har genomförts med parterna men ord mot ord-
”Det saknas objektiv utomstående bevisning som kan klargöra vad som hänt mellan parterna. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldiga till brott”, skriver Maria Sterup.