Omsättningen minskade med 15 procent till 7,0 miljoner kronor. Och till nivån på 12,3 miljoner kronor för 2013/14 är det en bit.

Samtidigt håller Schlingmann vinsterna uppe. Rörelseresultatet minskade med 3,4 procent till 2,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade därmed med 5,3 procentenheter till 42 procent.
 

Vinsten kunde hålla upp efter att personalkostnaderna sänktes med 19,9 procent till 2,9 miljoner kronor. Under föregående räkenskapsår hade Schlngmann fyra snittanställda. För sitt senaste räkenskapsår redovisar inte Schlingmann antalet anställda.
Ägarna tog ut 1,18 miljoner kronor av vinstmedlen.