Författaren och pr-konsulten Per Schlingmanns byrå fortsätter att blomstra, dock i något lägre takt.

Under det senaste räkenskapsåret (brutet i maj) minskade omsättningen i Per Schlingmann AB med 0,1 procent till 6,9 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 12 procent till 2,6 miljoner kronor. Det gav en rörelsemarginal på 37 (42) procent.
Personalstyrkan halverades till två när kollegan Assefa tog över två av konsulterna.  Personalkostnaderna uppgick till 2,8 (2,9) miljoner kronor.