Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen senaste konjunkturbarometer visar på fortsatt order-nedgång.

Rapporten gäller första kvartalet 2020 och kommer rakt in i avtalsrörelsen. Rapporten bygger på bedömningar från 523 företag.

”Orderingången minskar i högre omfattning än föregående kvartal och för tredje kvartalet i rad”, skriver Teknikföretagen. Detta beror framför allt på vikande efterfrågan maskin- och transportmedelsindustrin. Orderingången för leverantörer till byggsektorn har ”stannat upp”, medan instrumentindustrin ”rapporterar en hög efterfrågan”.

Storleken på orderstockar och lager av färdiga varor ligger lägre än normalt, men har upphört att minska. Behovet av arbetskraft har slutat att avta. Andelen teknikföretag med brist på ingenjörer ligger oförändrat på 31 procent av företagen. Under högkonjunkturen första halvåret 2018 låg siffran på 45 procent.
24 procent av företagen rapporterar behov av yrkesarbetare mot 21 procent under föregående kvartal.